Op Internet-abonnement.com worden teksten en afbeeldingen getoond die tot ons eigendom behoren. Deze materialen kunnen we op ieder moment aanpassen of verwijderen. Dit kan ook gebeuren zonder mededeling. Alles wat te vinden is op deze website geldt als vrijblijvend en onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Hoewel we ervoor zorgen dat de informatie op deze website geregeld gecontroleerd wordt is het mogelijk dat er foutieve gegevens vermeld worden op de website. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Het gebruik van de informatie op deze website is volledig voor eigen risico. We aanvaarden hiernaast geen aansprakelijkheid voor links naar derden. Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling en op ieder moment gewijzigd worden.